Tiếng Anh Y khoa – Bộ Y tế

Đây là sách giáo khoa của Bộ Y tế dùng làm tài liệu phục vụ công tác đào tạo khối ngành Khoa học Sức khoẻ cho các đối tượng là sinh viên Y Dược. Mục tiêu của sách nhằm giới thiệu các cấu trúc ngữ pháp cơ bản, các thuật ngữ và các cấu trúc trong y học thông dụng thông qua các bài đọc hiểu, bài hội thoại, bài tập ngữ pháp và bài đọc thêm.

Nội dung chính

Unit 1 – Stress
Unit 2 – Relaxation
Unit 3 – Alchoholism
Unit 4 – Drug Abuse
Unit 5 – Poison
Unit 6 – AIDS
Unit 7 – Smoking
Unit 8 – Heart Disease
Unit 9 – Stroke
Unit 10 – Cancer
Unit 11 – Hygiene
Unit 12 – Exercise
Unit 13 – Nutrition
Unit 14 – Handicaps
Unit 15 – Drowning
Unit 16 – Pregnancy
Unit 17 – Dentistry
Unit 18 – Traditional medicine
Unit 19 – Fire safety

MỜI QUÝ VỊ ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN ĐỂ HIỂN THỊ LINK TẢI SÁCH.
Nếu chưa là thành viên, vui lòng liên hệ để được cấp quyền

Post Comment