Hỏi bệnh bằng tiếng Việt – Pháp – Anh – Medical interrogation in Vietnamese – Frech – English

Sách được biên soạn giúp các bác sĩ Việt Nam hỏi bệnh người nước ngoài bằng tiếng Anh hay tiếng Pháp. Các câu hỏi được sắp xếp tùy theo chuyên khoa và đôi khi có thể được chuyển sang dạng bảng câu hỏi để người bệnh xem và trả lời.

Hỏi bệnh bằng tiếng Việt Pháp Anh
Hỏi bệnh bằng tiếng Việt Pháp Anh

Nội dung chính của sách:
I. Hỏi bệnh
Trình bày về hỏi tiền sử, hỏi về các bộ máy tiêu hóa cũng như hỏi theo từng chuyên khoa
II. Khám bệnh
Hướng dẫn khám chi tiết theo từng chuyên khoa
III. Một số thuật ngữ trong việc khám lâm sàng
IV. Vấn đề bệnh án
V. Một số từ ngữ, thuật ngữ dễ bị nhầm lẫn
VI. Một số triệu chứng, hội chứng thường gặp

MỜI QUÝ VỊ ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN ĐỂ HIỂN THỊ LINK TẢI SÁCH.
Nếu chưa là thành viên, vui lòng liên hệ để được cấp quyền

Post Comment