Giáo trình TOEIC training – reading comprehension 860

Điểm tối đa TOEIC là 990. Vì lý do nào đó kết quả bạn đạt được chỉ là hơn 700, mức điểm tốt hơn là 800 và có thể đạt đến hoàn hảo khi từ 900 điểm trở lên.

Giáo trình TOEIC training – reading comprehension 860 được thiết kế rèn luyện kỹ năng đọc dành cho các học viên có mục tiêu đạt điểm 730-860

TẢI XUỐNG MIỄN PHÍ: READING COMPREHENSION

TABLE OF CONTENTS

TOEIC training - reading comprehension 860

SOME PAGES IN THE BOOK

TOEIC training - reading comprehension 860

TOEIC training - reading comprehension 860

VUI LÒNG ĐỂ LẠI EMAIL ĐỂ NHẬN LINK TẢI XUỐNG
Please leave your email address to receive the download link by email

Post Comment