Giáo trình Speakout – 6 cấp độ

Speakout là một khóa học tiếng Anh với các video được sản xuất bởi hãng đài BBC nổi tiếng nhằm thu hút học viên và giúp quá trình giảng dạy của giáo viên được dễ dàng hơn.

Bộ giáo trình gồm 6 cấp độ đầy đủ theo phân loại CEFR của châu Âu.

1. Beginner: dành cho người chưa biết gì tiếng Anh, tương đương cấp A1 theo phân loại CEFR châu Âu

Speakout
Speakout

2. Elemantary: Cơ bản, tương đương cấp độ A2 theo phân loại CEFR của châu Âu

v
Speakout

3. pre Intermediate: Tiền trung cấp, tương đương cấp độ B1 theo phân loại CEFR của châu Âu

Speakout
Speakout

4. Intermediate: Trung cấp, tương đương cấp độ AB2 theo phân loại CEFR của châu Âu

Speakout
Speakout

5. upper Intermediate: thượng trung cấp, tương đương cấp độ C1 theo phân loại CEFR của châu Âu

Speakout
Speakout

6. Advance: thành thạo, tương đương cấp độ C2 theo phân loại CEFR của châu Âu

Speakout
Speakout

Post Comment