Giáo trình Speak Now – 4 cấp độ

Speak Now Online Practice lets ESL students improve their speaking, pronunciation, listening and grammar skills

Thực hành nói tiếng Anh trực tuyến sẽ giúp người học nâng cao kỹ năng nói, phát âm, nghe và kiến thức ngữ pháp.

MỤC LỤC NỘI DUNG MỖI TẬP

Speak Now – Cấp độ I

Speak Now
Speak Now

Speak Now – Cấp độ II

Speak Now
Speak Now

Speak Now – Cấp độ III

Speak Now
Speak Now

Speak Now – Cấp độ IV

Speak Now
Speak Now

VUI LÒNG ĐỂ LẠI EMAIL ĐỂ NHẬN LINK TẢI XUỐNG
Please leave your email address to receive the download link by email

Post Comment