Giáo trình Oxford Tactics for TOEIC kỹ năng nghe và đọc

Giáo trình được chia thành 4 phần, mỗi phần 4 bài. Mỗi bài sẽ bao phủ phần 1 của đề thi với cấu trúc rõ ràng và nhất quán. Nội dung chính của mỗi bài được liệt kê dưới đây:
A. focus (25-40 minutes)
B. Mini test (10-20 minutes)
C. Learn by doing/grammar practice/vocabulary practice/reading in action
D. Further practice (Homework for part 1-4)

TẢI XUỐNG MIỄN PHÍ: SÁCH PDFPHẦN NGHE MP3

TABLE OF CONTENTS

Oxford Tactics for TOEIC

SOME PAGES IN THE BOOK

Oxford Tactics for TOEIC

Oxford Tactics for TOEIC

Post Comment