Giáo trình Oxford Tactics for TOEIC kỹ năng nghe và đọc

Giáo trình được chia thành 4 phần, mỗi phần 4 bài. Mỗi bài sẽ bao phủ phần 1 của đề thi với cấu trúc rõ ràng và nhất quán. Nội dung chính của mỗi bài được liệt kê dưới đây:
A. focus (25-40 minutes)
B. Mini test (10-20 minutes)
C. Learn by doing/grammar practice/vocabulary practice/reading in action
D. Further practice (Homework for part 1-4)

MỜI QUÝ VỊ ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN ĐỂ HIỂN THỊ LINK TẢI SÁCH.
Nếu chưa là thành viên, vui lòng liên hệ để được cấp quyền

TABLE OF CONTENTS

Oxford Tactics for TOEIC

SOME PAGES IN THE BOOK

Oxford Tactics for TOEIC

Oxford Tactics for TOEIC

Post Comment