Giáo trình Collins skills for the TOEIC – rèn luyện 4 kỹ năng nghe nói đọc viết tiếng Anh luyện thi TOEIC

Các kỹ năng Collins dành cho bài thi TOEIC – Nghe và Đọc và ấn bản đồng hành của nó, nói và viết, cung cấp một hướng dẫn toàn diện về TOEIC. Nếu bạn sử dụng bộ sách này để chuẩn bị cho bài kiểm tra, bạn sẽ có thể cải thiện điểm số của mình trong bài kiểm tra TOEIC và thể hiện kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong môi trường kinh doanh.

Bất kể trình độ tiếng Anh của bạn như thế nào, các kỹ năng Collins cho bài thi TOEIC cung cấp cho bạn tất cả các công cụ cần thiết để thành công trong bài thi. Dưới đây là sơ lược về các công cụ học tập có trong cuốn sách này

MỜI QUÝ VỊ ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN ĐỂ HIỂN THỊ LINK TẢI SÁCH.
Nếu chưa là thành viên, vui lòng liên hệ để được cấp quyền

TABLE OF CONTENTS

Collins skills for the TOEIC test - Listening and Reading

SOME PAGES IN THE BOOK

Collins skills for the TOEIC test - Listening and Reading

Collins skills for the TOEIC test - Listening and Reading

Post Comment