Giáo trình Cambridge Real Reading

Sách gồm 4 tập từ cơ bản đến nâng cao.

Real Reading là một trong số 12 bộ sách về kỹ năng tiếng Anh của Đại học danh tiếng Cambridge. Bộ sách bao gồm các nội dung dành cho luyện kỹ năng đọc và nghe gắn với nội dung thực tế, đối tượng là sinh viên từ cơ bản đến nâng cao.

MAIN CONTENTS OF BOOK 1

Cambridge Real Reading

Cambridge Real Reading

MAIN CONTENTS OF BOOK 2

Cambridge Real Reading

Cambridge Real Reading

MAIN CONTENTS OF BOOK 3

Cambridge Real Reading

Cambridge Real Reading

MAIN CONTENTS OF BOOK 4

Cambridge Real Reading

VUI LÒNG ĐỂ LẠI EMAIL ĐỂ NHẬN LINK TẢI XUỐNG
Please leave your email address to receive the download link by email

One Comment to “Giáo trình Cambridge Real Reading”

Post Comment