Giáo trình Cambridge Real Reading – trọn bộ 4 tập

Sách gồm 4 tập từ cơ bản đến nâng cao.

Real Reading là một trong số 12 bộ sách về kỹ năng tiếng Anh của Đại học danh tiếng Cambridge. Bộ sách bao gồm các nội dung dành cho luyện kỹ năng đọc và nghe gắn với nội dung thực tế, đối tượng là sinh viên từ cơ bản đến nâng cao.

MỜI QUÝ VỊ ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN ĐỂ HIỂN THỊ LINK TẢI SÁCH.
Nếu chưa là thành viên, vui lòng liên hệ để được cấp quyền

MAIN CONTENTS OF BOOK 1

Cambridge Real Reading

Cambridge Real Reading

MAIN CONTENTS OF BOOK 2

Cambridge Real Reading

Cambridge Real Reading

MAIN CONTENTS OF BOOK 3

Cambridge Real Reading

Cambridge Real Reading

MAIN CONTENTS OF BOOK 4

Cambridge Real Reading

One Comment to “Giáo trình Cambridge Real Reading – trọn bộ 4 tập”

Post Comment