Điều khoản sử dụng

Khi sử dụng website tức là độc giả đã tuân thủ các nguyên tắc này. Việc tuân thủ các quy tắc dưới đây chỉ nhằm tôn trọng website, và không có sự bảo hộ của bất kỳ cơ quan, tổ chức nào.

1. Quyền thay đổi nội dung điều khoản.

Để phù hợp với xu thế phát triển, chúng tôi có quyền thay đổi nội dung điều khoản mà không cần báo trước. Các nội dung thay đổi điều khoản có thể bao gồm: thay đổi, thay thế, sửa đổi, thêm vào và/hoặc bỏ bớt đi một phần nào đó của các Điều khoản.

Điều khoản khi đã công bố tức là ngay lập tức đã có hiệu lực. Vì vậy, quý độc giả vui lòng cập nhật thường xuyên để có những đảm bảo đầy đủ.

Khi sử dụng website sẽ có thể có nhiều điều khoản và hướng dẫn. Nếu một nguyên tắc, hướng dẫn hay nội quy khác có xung đột với điều khoản ở đây thì điều khoản ở đây có tính chất quyết định.

2. Giá trị của tài liệu

– Các tài liệu được giới thiệu trên website, bao gồm các tài liệu có bản quyền ở trong và ngoài nước, chỉ nhằm giúp độc giả có định hướng lựa chọn. Chúng tôi KHÔNG BÁN SÁCH ONLINE trên website này.

– Các tài liệu giới thiệu chỉ mang tính chất tham khảo. Website không chịu trách nhiệm khi độc giả lựa chọn và học tập theo tài liệu đó.

3. Tính chất bản quyền

– Tài liệu và bài viết được sưu tập và tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau. Ngôn ngữ là kiến thức có sẵn, chúng tôi không thể sáng tạo thêm. Vì vậy, mọi tài liệu ở đây chỉ nhằm giúp chia sẻ độc giả, chúng tôi KHÔNG BÁN những tài liệu này. Và chúng tôi KHÔNG GIỮ BẢN QUYỀN. Độc giả có thể tùy ý in ấn, sao chép.

– Chúng tôi KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM, dù trực tiếp hoặc gián tiếp, khi độc giả sao chép sang một website khác với mục đích thương mại.

4. Hạn chế sử dụng

Những nội dung dưới đây KHÔNG có trong mục tiêu  hoạt động và nội dung đăng tải của website. Đồng thời, bất kỳ comment/phản hồi nào của quý độc giả thuộc ít nhất một trong các nội dung dưới đây dù trực tiếp hay gián tiếp, chúng tôi đều xóa bỏ mà không cần báo trước:

  • Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam
  • Các nội dung vi phạm luật pháp của nước CHXHCN Việt Nam.
  • Các nội dung vi phạm thuần phong mỹ tục, văn hóa dân tộc của nước CHXHCN Việt Nam.
  • Các nội dung nhằm tuyên truyền, quảng cáo các sản phẩm thuộc danh mục cấm của nước CHXHCN Việt Nam.
  • Xâm phạm quyền tự do cá nhân, làm nhục, phỉ báng bôi nhọ người khác, gây tổn thương cả về thân thể và tâm thể cho người khác.
  • Truyền bá và thu thập thông tin cá nhân.
  • Truyền đi những tập tin có dính mã độc.

5. Tính chấp nhận rủi ro.

Chúng tôi luôn cố gắng kiểm tra website và đảm bảo an toàn cho website. Tuy nhiên, trong một môi trường điện tử rộng lớn, rủi ro là khó tránh khỏi. Vì vậy:

– Máy chủ có thể bị nhiễm virus trực tiếp hoặc gián tiếp và gây hại cho máy tính của độc giả. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho sự mất mát hay hư hỏng nảy sinh.

– Website có thể tạm hoãn hoặc dừng dịch vụ bất cứ khi nào mà không cần báo trước.

– Nếu cần độ an toàn cao cho thiết bị của bạn, thì không nên lick vào các liên kết có trong website. Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra.