Category: Tiếng Anh Y khoa

Tiếng Anh Y khoa – Bộ Y tế

Tiếng Anh Y khoa – Bộ Y tế

Đây là sách giáo khoa của Bộ Y tế dùng làm tài liệu phục vụ công tác đào tạo khối ngành Khoa học Sức khoẻ cho các đối tượng là sinh viên Y Dược. Mục tiêu của sách nhằm giới thiệu các cấu trúc ngữ pháp cơ bản, các thuật ngữ và các cấu trúc trong y học thông dụng thông qua các bài đọc hiểu, bài hội thoại, bài tập ngữ pháp và bài đọc thêm.

Continue Reading
Cẩm nang người dịch tiếng Anh Y khoa

Cẩm nang người dịch tiếng Anh Y khoa

Cẩm nang người dịch tiếng Anh Y khoa là tựa sách Cẩm nang người dịch tiếng Anh chuyên ngành được biên soạn nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về các thuật ngữ, cụm từ, mẫu câu và đoạn văn có liên quan đến chủ điểm y học, qua đó giúp người dịch tiếng Anh có tư liệu phụ vụ công tác học tập và dịch thuật của mình.

Continue Reading