Category: Sách tiếng Anh

Bộ đề ETS TOEIC 2020

Bộ đề ETS TOEIC 2020

Sách ETS TOEIC 2020 gồm hai cuốn Listening 1000 và Reading 1000. Mỗi cuốn sách tổng hợp 1000 câu hỏi Reading và 1000 câu hỏi Listening. Đây là bộ đề ôn tập mới nhất tới năm 2020, bám sát với những đề thi thật tại thời điểm hiện tại.

Continue Reading