Cẩm nang người dịch tiếng Anh Y khoa

Cẩm nang người dịch tiếng Anh Y khoa là tựa sách Cẩm nang người dịch tiếng Anh chuyên ngành được biên soạn nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về các thuật ngữ, cụm từ, mẫu câu và đoạn văn có liên quan đến chủ điểm y học, qua đó giúp người dịch tiếng Anh có tư liệu phụ vụ công tác học tập và dịch thuật của mình.

MỜI QUÝ VỊ ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN ĐỂ HIỂN THỊ LINK TẢI SÁCH.
Nếu chưa là thành viên, vui lòng liên hệ để được cấp quyền

Cẩm nang người dịch tiếng Anh Y khoa

Bộ cục sách bao gồm các phần chính sau đây
Phần 1 – Từ và mẫu câu về bệnh tật nói chung
Phần 2 – Từ và câu về cấu tạo, chức năng và các chứng rối loạn của cơ thể con người
Phần 3 – Dạy và học tiếng Anh Y khoa
Phần 4 – 14 bài học cawnb ản trao dồi từ vựng tiếng Anh Y khoa
Phần 5 – Các thuật ngữ Y khoa

Post Comment