Bộ đề ETS TOEIC 2016

Bộ sách này bao gồm 3 quyển. Thay vì chia mỗi bộ thành 2 tập là đọc hiểu và nghe hiểu như ở các phiên bản trước, tác giả lại viết 3 cuốn chia thành các phần khác nhau trong 1 bài thi TOEIC.

MỜI QUÝ VỊ ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN ĐỂ HIỂN THỊ LINK TẢI SÁCH.
Nếu chưa là thành viên, vui lòng liên hệ để được cấp quyền

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG SÁCH

ETS TOEIC 2016

ETS TOEIC 2016

ETS TOEIC 2016

ETS TOEIC 2016

Post Comment