[A1] Hãy viết một đoạn blog về bức ảnh bạn chụp cùng bạn của bạn

Write a blog about you and your friend
Write a blog about you and your friend

TIẾNG VIỆT

Tên tôi là Thoại. Tôi năm nay 36 tuổi. Tôi đến từ Việt Nam. Bức ảnh này là về tôi và bạn gái tôi, cô ấy tên Thanh. Cô ấy là một cô gái đẹp. Cô ấy cũng đến từ Vietnam.

Tôi là bác sĩ. Tôi làm ở một bệnh viện tại Hà Nội. Thanh không phải là bác sĩ. Cô ấy là giáo viên của một ngôi trường cấp 2. Đó là một ngôi trường danh tiếng và nó nằm cạnh bệnh viện tôi làm.

ENGLISH

My name’s Thoai. I’m thirty six and I’m from Vietnam. I’m with my girlfriend Thanh in this photo. She’s a beautiful. She’s from Vietnam, too.

I’m a doctor. I work in the hospital in Hanoi. Thanh isn’t a doctor. She’s a teacher in secondary school. It’s a famous school and it’s next to the hospital.

CONTRACTIONS FOR WRITING

Để viết thư hoặc email cho bạn bè, viết blog … thì có thể sử dụng các cấu trúc sau:
– My name is / my name’s
– I am / I’m thirty-six
– I’m from
– It is / It’s in the city
– She is not / she isn’t a teacher

Post Comment