[A1] Hãy mô tả vị trí ngôi trường/cơ quan của bạn

Describe the location in English

TIẾNG VIỆT

Tôi là một bác sĩ. Tôi làm việc ở phòng khám AZY. Cơ quan tôi ở trên phố Nguyễn Tuân. Đó là một con phố nằm ngần đường Lê Văn Lương và phố Nguyễn Huy Tưởng.
Toà nhà Kangnam rất lớn. Toà nhà này nằm trên phố Nguyễn Tuân và đối diện với cơ quan tôi.
PTY là một câu lạc bộ nổi tiếng. Câu lạc bộ này nằm ngay cạnh cơ quan tôi.

ENGLISH

I’m a doctor. I work for AZY clinic. My office is on Nguyen Tuan street. It is near Le Van Luong road and Nguyen Huy Tuong street.
Kangnam building is very big. It is on Nguyen Tuan street and opposite my offcie.
PTY is a famous club. It is next to my office.

MỘT SỐ GIỚI TỪ

– in
– on
– near
– next to

Post Comment