Oxford Headway 4th Edition

Headway’s trusted methodology combines solid grammar and practice, vocabulary development, and integrated skills with communicative role-plays and personalization.

Phương pháp đã được tin cậy của giáo trình Headway là sự kết hợp giữa ngữ pháp và thực hành, tích lũy vốn từ vựng cũng như các kỹ năng giao tiếp được cá nhân hóa.

NỘI DUNG CHÍNH | TABLE OF CONTENTS

1. Beginner

Headway 4th Edition
Headway 4th Edition

2. Elemantary

Headway 4th Edition
Headway 4th Edition

3. pre Intermediate

Headway 4th Edition
Headway 4th Edition

4. Intermediate

Headway 4th Edition
Headway 4th Edition

5. upper Intermediate

Headway 4th Edition
Headway 4th Edition

6. Advance

Headway 4th Edition
Headway 4th Edition

Post Comment